Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Zawody Gordon-Bennett 1998 w Paryżu i w 2000 w Belgii.

Te dwie daty z zawodów Gordon Bennett łączą przesyłki balonowe, unikatowe listy przewiezione przez Stefana Makne podczas zawodów Gordon-Bennetta w 2000 r. w Belgii. Łącznie istnieje (istniało) 130 takich przesyłek w trzech rodzajach: 55 z polskim balonem SP-BZO na ziemi, 55 z polskim balonem w powietrzu oraz 20 z historycznym balonem.

Przesyłki te przygotował Pan Marek Wydera, dzięki któremu mam ogrom informacji a także bardzo dużo zdjęć z tych zawodów (więcej informacji o balonach w filatelistyce i o stronie prowadzonej przez Pana Marka w rozdziale „Przyjazne witryny” w menu mojej strony internetowej), na prośbę i w uzgodnieniu z panem Makne dla jego załogi, na start w zawodach Gordon-Bennetta w Paryżu w 1998 roku.

Niestety start nie doszedł wtedy do skutku i pan Makne przewiózł je balonem dopiero przy kolejnym jego starcie w tych zawodach dwa lata później z St. Hubert w Belgii i nadał we Francji. Pierwotne nadruki na kopertach wskazujące na pocztę balonową z Paryża oraz na przewidzianą datę startu i załogę w 1998 roku zostały przez pana Makne przeklejone małymi nalepkami wykonanymi na maszynie do pisania i zawierającymi dane zawodów z 2000 roku. Przy tym pan Makne popełnił mały błąd podając w górnym tekście rok 2001.

Poczta balonowa powstała z  inicjatywy Pana Marka Wydery i była pierwotnie przeznaczona do przewiezienia przez polską załogę Stefan Makne / Piotr Halas na 42. zawodach o puchar GB w Paryżu w dniu 12.09.1998.

Koperty zostały przygotowane w ścisłym uzgodnieniu z panem Makne, który umieścił na kopertach zdjęcie swojego balonu z nadrukami reklam sponsorów (Chio, tvn i Multikino).

Projekty Pana Makne:

clip

clip 2

Wykonanie przesyłek odbyło się więc za aprobatą Makne, który zaakceptował te trzy projekty – dwa z nadesłanymi przez niego zdjęciami – po 55 sztuk, oraz trzeci typ z historycznym balonem przedstawiającym pierwszy start balonu gazowego w dniu 1.12.1783 z ogrodu Tuilieres w Paryżu – pilotowany przez Charles I Robert – nakład 20 sztuk.


Właśnie z tego samego miejsca z ogrodu Tuilieres w centrum Paryża pomiędzy Louvrem i placem Concorde miał się odbyć też start 42 zawodów GB.


Ostatecznie do Paryża przyjechał jako drugi pilot Franciszek Góralewicz a nie Piotr Halas.


Ze względu na deszcz oraz bardzo silny wiatr nie doszło w ogóle do napełnienia balonów gazem i zawody odwołano – po raz pierwszy w historii!!!


Ale odbył się oficjalny lot balonu z urzędową pocztą balonową (przesunięty o dwa dni).


Następne zawody zorganizowano w Albuquerque, USA – polska załoga tam nie startowała, ze względu na wysokie koszty przejazdu i transport balonu do USA. Zawody te wygrała załoga z Belgii, wiec 44 GB zorganizowano w Belgii.


Makne wykorzystał do tych zawodów przesyłki balonowe z Paryża wykonując naklejki z nowymi/zmienionymi danymi i przyklejając je na oryginalne koperty. Przy tym zdarzył mu się błąd, bo w jednym miejscu podał, ze przesyłki te przewieziono w zawodach 7.-16.09.2001 (faktycznie był to rok 2000).


W sumie te przesyłki są wiec dosyć kuriosalne.


Oryginalne przesyłki na pocztę balonową Maknego w 1998 roku tzn. w stanie jeszcze przed   doklejeniem na nich nalepek na rok 2000.

 clip 3

clip 4

clip 5

Przesyłki balonowe przewiezione balonem podczas GB w 2000 roku.

clip 6

clip 7

clip 8