Menu Content/Inhalt

Poczta balonowa była jedną z wielu imprez towarzyszących MWF „Tematica – Poznań 68”.


Start do lotu balonem „SP- BZD Katowice”, przygotowany przez Aeroklub Poznański z okazji Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku odbył się 11 sierpnia w Poznaniu.


Zarząd Oddziału PZF w Poznaniu, w porozumieniu z Aeroklubem Poznańskim, zorganizował pocztę balonową na podstawie uzyskanego zezwolenia Ministerstwa Łączności nr PRK-40 z dnia 26.VI.1968 r.


W związku z tym Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZF w Poznaniu wydał specjalne nalepki i pocztówki.


Nalepki Balonowe drukowane sposobem typograficznym na papierze znaczkowym, podgumowanym, w arkusikach po 4 sztuki z przywieszkami. Wydano je nieząbkowane, w nakładzie 20 tys. egzemplarzy (5000 arkusików).
Na marginesie arkusików umieszczono u góry napis „75 lecie Ruchu Filatelistycznego w Polsce”, a u dołu „Lot balonowy z okazji XIX Igrzysk Olimpijskich, w Meksyku” oraz metryczkę „PZF Poznań 37/68 5000 ark.”.
Nalepki w kolorze niebieskim przedstawiają fragment starego rynku z ratuszem poznańskim, a w prawym górnym narożniku, stylizowaną sylwetkę balonu oraz napisy (u góry) „Przesyłka balonowa 19/68” i pięć kółek olimpijskich, (u dołu) „Cena 3 zł., zbiórka na P.Z.F.”.
Obok nalepek umieszczono przywieszki w kolorze czerwonym przedstawiające:
1) staroamerykański dysk, 5 kółek olimpijskich oraz napis „Meksyk 1968”;
2) emblemat Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Tematica – Poznań 68” i napis „Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna”;
3) emblemat MWF „Tematica – Poznań 68”;
4) staroamerykański dysk i kółka olimpijskie; 
Powstała w czasie druku makulatura oraz klisze zostały komisyjnie unieważnione i zniszczone.


Pocztówki dla poczty balonowej wykonano na białym kartonie (180 g). Na stronie adresowej w lewym dolnym narożniku wydrukowano emblemat olimpijski w kolorze czerwonym, napis „Lot balonowy z okazji XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku” oraz metryczkę „ PZF Poznań 38/68 n 8000” – w kolorze niebieskim. Nakład pocztówek 8000 sztuk.

 

Układ przywieszek w arkusiku pozwala na zebranie 8 przesyłek z różnymi kombinacjami nalepki z przywieszką.

 

8 9
10 11
12 13a
14 15

 

arkusik meksyk

Kartka dla poczty balonowej.

clip 26

Zgodnie z zarządzeniem Dyrekcji Okręgu Poczty i telekomunikacji w Poznaniu (nr PP 406 z dnia 4.VIII.1968 r.) do przewozu balonem dopuszczono zwykłe ekspresowe listy i kartki pocztowe, adresowane do odbiorców w kraju lub za granicą, opłacone znaczkami pocztowymi wg normalnych stawek taryfy pocztowej i opatrzone nalepkami balonowymi wydanymi przez Oddział Wojewódzki PZF w Poznaniu z napisem „Przesyłka balonowa 1968” (w cenie 3 zł za sztukę). Przesyłki przeznaczone do przewozu balonem nadawane były w Urzędzie Pocztowo- Telekomunikacyjnym Poznań 9 i placówkach pocztowych na terenie MWF „Tematica-Poznań 68”. Znaczki na przesyłkach przeznaczonych do przewozu balonem, ostemplowano okolicznościowym datownikiem „Meeting Filatelistów Olimpijczyków – Poznań  9, 11.VIII.1968”, a nalepki balonowe unieważniono stemplem kauczukowym w kolorze fioletowym w kształcie koła z napisem „Przewieziono balonem SP-BZD Katowice – Poznań 11.VIII.1968”. Na stemplu umieszczono stylizowaną sylwetkę balonu i 5 kółek olimpijskich. Wszystkie przesyłki balonowe ponumerowano kolejno numeratorem.

Przesyłka balonowa na kartce dla poczty balonowej.

kartka meksyk

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej.

koperta meksyk

Ogółem nadano i przygotowano do przewozu 9558 sztuk przesyłek. Balon wystartował o godzinie 6 z boiska sportowego przy ulicy Olimpijskiej w Poznaniu, pilotowany przez Mieczysława Czempińskiego i inż. Stefana Makne z Aeroklubu Poznańskiego, zabierając 2 worki z pocztą. Wylądował o godzinie 11,15 w Kociałkowej Górce koło Pobiedzisk. Przedwczesne lądowanie balonu nastąpiło z powodu słabego wiatru i zbliżającej się burzy.


Worki z przesyłkami balonowymi dostarczono do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Pobiedziska, skąd po ostemplowaniu przesyłek (11.8.68.11) wysłano jako przesyłki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


W czasie trwania MWF „Tematica” odbyło się międzynarodowe spotkanie filatelistów tematyków. Zastosowano również kilka stempli okolicznościowych z powyższych okazji. Trzy stuki zostały uwidocznione na odwrotnej stronie koperty przewiezionej balonem do Pobiedzisk. Są to numery 68174, 68175,68179 wg Katalogu Polskich Stempli Okolicznościowych.

druga strona koperty

Znane są 2 rodzaje prób arkusikowych jednobarwnych :
a) próba zielona na grubym papierze kredowym (pokazana poniżej),
b) próba ciemnozielona na papierze cienkim gumowanym.
Prawdopodobnie wykonano także odbitki arkusików jednobarwne - fioletowe.

proba zielona

Próba ciemnozielona na papierze cienkim gumowanym.

clip

Koperta przewieziona balonem z pełnym arkusikiem nalepek.

pelny arkusik 68

Koperty i kartki przewiezione balonem w różnych układach nalepek.

13

clip 27

clip 1

5

1

3

6

 

16

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

Podwójny nadruk barwy niebieskiej na nalepce.

 

17

 

Czarnodruk

 

7