Menu Content/Inhalt

Z okazji XXXVI Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się w dniu 24 czerwca 1967 roku w Poznaniu IX Zawody balonów Wolnych o Puchar Przechodni Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego. Do zawodów, których organizatorem był Aeroklub Poznański zostały zgłoszone przez poszczególne Aerokluby następujące balony:
- „SP – BZA Syrena”,
- „SP – BZB Poznań”,
- „SP – BZD Katowice”,
- „SP – BZE Polonez”.


Na podstawie zezwolenia uzyskanego z Ministerstwa Łączności nr PP-40 z dnia 31 marca 1967 roku – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZF w Poznaniu w porozumieniu z Aeroklubem Poznańskim zorganizował „Pocztę balonową”.


W związku z tym wydano: 

  
1) Nalepki balonowe nieząbkowane.
Wydrukowała je Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie na papierze znaczkowym podgumowanym, drukiem offsetowym, w arkusikach po 20 sztuk. Dodatkowy nadruk „3 zł-zb. na PZF”, w kolorze czarnym pod każdą nalepką, wykonała drukarnia Spółdzielni Pracy „Introkarton” w Poznaniu.


Na każdym arkusiku nalepek wydrukowano w kolorze czarnym napisy:
- na górnym marginesie „Zawody Balonowe o Puchar Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu z okazji XXXVI Międzynarodowych Targów Poznańskich w 1967 r”,
- na dolnym marginesie „PZF _ Poznań z. 4/67 n. 750 ark. – PWPW.N. – 162.T.28. – cena nalepki 3 zł – zbiórka na PZF”.
a) napisy  „3 zł - zb. na PZF” ( na dolnym marginesie nalepki) oraz „Cena nalepki 3 zł - zbiórka na PZF” ( na dolnym marginesie arkusika) były wykonane po druku nalepek . Spotyka się nalepki (balonu „Syrena”) na których pierwszy napis jest przesunięty w górę i zakrywa nazwę balonu.
b)  istnieją arkusiki bez dodatkowo  nadrukowanych tych 2 napisów ( nominał na nalepce i napis na dolnym marginesie).
Nalepki przedstawiają stylizowaną literę „P” (znak MTP) na tle siatki globu ziemskiego w kształcie elipsy, nad którą umieszczono sylwetkę rakiety kosmicznej i balonu (w kolorze czarnym) oraz napis (w kolorze białym) „przesyłka balonowa 1967”, a u podstawy znaczka nazwę balonu (również w kolorze białym). Pod nalepką umieszczony jest napis „3 zł – zb. na PZF” w kolorze czarnym.
Dla balonu „Syrena” – tło nalepki jest w kolorze żółtym. Nakład 14540 sztuk = 727 arkusików.
Dla balonu „Poznań” – tło nalepki jest w kolorze zielonym. Nakład 14500 sztu = 725 arkusików.
Dla balonu „Katowice” – tło nalepki jest w kolorze czerwonym. Nakład 14540 sztuk = 727 arkusików.
Dla balonu „Polonez” – tło nalepki jest w kolorze niebieskim. Nakład 14460 sztuk = 723 arkusiki.
Powstała w czasie nadruku nalepek makulatura została komisyjnie unieważniona i zniszczona.


2) Koperta dla poczty balonowej.
Do nadruku użyto kopert białych z papieru bezdrzewnego, na których wydrukowano na stronie adresowej w lewym dolnym narożniku emblemat XXXVI Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz napisy (nad emblematem) „XXXVI M.T.P.” i (pod emblematem) „Zawody Balonowe/ o Puchar Dowódcy/ Lotnictwa Operacyjnego/ - Poznań 24.VI.1967 rok/. PZF Poznań 10/67 n. 40000” – w kolorze niebieskim. Przerywaną ramkę z wkomponowanym napisem „Expres pocztą balonową” wydrukowano na kopercie w kolorze czerwonym.

clip 4

Nakład kopert 38941 sztuk.


W myśl Zarządzenia Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu nr PP 406/67 z 13 maja 1967 roku do przewozu pocztą balonową zostały dopuszczone zwykłe ekspresowe listy i kartki pocztowe z naklejonymi specjalnymi nalepkami.
Przesyłki przeznaczone do przewozu pocztą balonową były nadane w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym Poznań 9 i placówkach pocztowo-telekomunikacyjnych na terenie MTP.


Znaczki pocztowe na wszystkich przesyłkach ostemplowano okolicznościowymi datownikami XXXVI MTP z datą 24.VI.1967 r. (dla każdego balonu innym datownikiem), a nalepki balonowe unieważniono specjalnymi stemplami w kształcie balonu z napisem „Przewieziono balonem (nazwa balonu) Poznań – 24.VI.1967” w kolorze fioletowym.


Wszystkie przesyłki (dla każdego balonu osobno) otrzymały numer kolejny numeratorem.
Ogółem przygotowano do przewozu balonami i nadano 23563 przesyłki w tym na:
- „SP – BZA Syrena”             5873 sztuki,
- „SP – BZB Poznań”             5878 sztuk,
- „SP – BZD Katowice”           5893 sztuki,
- „SP – BZE Polonez”            5919 sztuk.


W dniu 24 czerwca 1967 roku z boiska sportowego przy ulicy Marchlewskiego w Poznaniu wystartowały balony do IX Zawodów Balonów Wolnych w następującej kolejności: „Syrena” o godzinie 6,15; „Katowice” o godzinie 6,25; i „Poznań” o godzinie 7,10 zabierając worki z pocztą, natomiast balon „Polonez” z przyczyn technicznych nie wystartował. Przesyłki przygotowane dla balonu „Polonez” wysłano zgodnie z regulaminem normalną drogą pocztową umieszczając na nich dodatkowo odcisk datownika Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Poznań 9 z datą 24,6,67. godz. 8.00 i stempelka kauczukowego z napisem „Z przyczyn technicznych balon „Polonez” nie startował – przesyłki skierowano normalną drogą pocztową” w kolorze fioletowym.


Balon „SP – BZD Katowice” z załogą Aeroklubu Śląskiego pilotowany przez mgr Józefa Zycha i Jana Świerkota wylądował w Rąbczynie k/Wągrowca o godzinie 9,00 zajmując I miejsce i zdobywając puchar przechodni Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego.
Worki z pocztą balonową zostały dostarczone do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Rąbczyn, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.67. godz.13,00 oraz 15.00 i 17.00 wysłano jako przesyłki ekspresowe, w dalszą drogę pocztową.


Balon „SP – BZA Syrena” z załogą Aeroklubu Poznańskiego pilotowany przez Gromosława Czempińskiego wylądował w Sławie k/Skoków o godzinie 8,10 zajmując II miejsce.
Worki z pocztą balonową zostały dostarczone do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Skoki, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.67 r. godz. 20,00 wysłano jako przesyłki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


Balon „SP –BZB Poznań” z załogą Aeroklubu Poznańskiego pilotowany przez inż. Zbigniewa Laszkiewicza i ppłk. Kazimierza Pieniążka wylądował w Maniewie k/Obornik Wlkp. o godz. 8,55 zajmując III miejsce.
Worki z pocztą balonową zostały dostarczone do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Oborniki k/Poznania, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.67 r. godz.14.00 oraz 16,00 wysłano jako przesyłki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


W godzinie po starcie balonów nad Poznaniem i okolicą przeszła gwałtowna burza połączona z ulewą, która zmusiła załogi wszystkich balonów do przedwczesnego zakończenia lotów. Dlatego też wyniki uzyskane przez poszczególne załogi balonów w tych zawodach nie były imponujące, biorąc pod uwagę krótki okres lotów i uzyskane odległości od startu.

Po zakończeniu akcji balonowej pozostałe niesprzedane nalepki w ilości 18428 sztuk w tym:
- dla balonu „Syrena”         4651 sztuk,
- dla balonu „Poznań”         4601 sztuk,
- dla balonu „Katowice”       4606 sztuk,
- dla balonu „Polonez”       4570 sztuk,
oraz koperty w ilości 14351 sztuk komisyjnie zniszczono przez spalenie.

nalepka katowicenalepka poloneznalepka poznannalepka syrena

arkusik katowice

arkusik polonez

arkusik poznan

arkusik syrena

Zastosowano stemple odbiorcze dla balonów:

Katowice:

-RĄBCZYN 24.-6,67.13 ***

-RĄBCZYN 24.-6.67.13 * aa *

-RĄBCZYN 24.-6.67.15 ***

-RĄBCZYN 24.-6.67.17 ***

Polonez:

-POZNAŃ 9 24.-6.67.-8 * b *

Poznań:

-OBORNIKI k/POZNANIA 24.-6.67.14 ***

-OBORNIKI k/POZNANIA 24.-6.67.16 ***

-OBORNIKI k/POZNANIA 25-6.67.-8  ***

Syrena:

-SKOKI 24.6.-67.20 a

Przesyłka balonowa balonu "Katowice" posiadająca datownik odbiorczy: "RĄBCZYN 24.-6.67.13 ***"

koperta katowice

Przesyłka balonowa balonu "Polonez".

koperta polonez

Przesyłka balonowa balonu "Poznań" z godziną "14" na stemplu odbiorczym.

koperta poznan

Przesyłka balonowa balonu "Syrena".

koperta syrena

Przesyłka balonu "Poznań" z godziną "16" na stemplu odbiorczym.

205 str

Przesyłka balonu "Katowice" z godziną "15" na stemplu odbiorczym.

204 str

Przesyłka balonowa przewieziona balonem "Poznań" z datą "25.-6,67.-8" na stemplu odbiorczym.

godz 8 poznan 1967

Przesyłka balonowa balonu "Polonez", który nie wystartował, ale ktoś się mocno uparł by niniejsza przesyłka poleciała jednak balonem "Katowice" i wylądowała w Rąbczynie.

4

Usterka na nalepce balonu "Katowice". Kropka biała pod "A" i wychodzi napis "KĄTOWICE".

5

Usterka w nalepce balonu "Syrena". Przesunięcie napisu "3 zł na PZF" w górę. Zakrywa on nazwę balonu.

clip 2

Usterka w nalepce balonu "Polonez". Przesunięcie napisu "3 zł na PZF" w górę

6

7

 

Komplet arkusików bez napiu czarnego.

 

8

 

9

 

10

 

11