Menu Content/Inhalt

Komitet obchodów „XV-lecia Gazety Poznańskiej” w porozumieniu z Aeroklubem, zorganizował z okazji jubileuszu w 1963 roku „Pocztę balonową”. W związku z tym Redakcja „Gazety Poznańskiej” wydała specjalne okolicznościowe pocztówki, drukowane na białym kartonie wielobarwnym offsetem w nakładzie 8000 sztuk. Pocztówki projektował artysta plastyk Feliks Śmiełowski z Poznania. Pocztówki można było nabyć w cenie 1 zł za sztukę, 22 i 23 czerwca 1963 roku, w czasie trwania wielkiego festynu nad jeziorem Rusałka w Poznaniu.


Rozprowadzeniem pocztówek zajmowali się harcerze ze Szczepu przy Szkole Podstawowej nr 83 w Poznaniu, którzy zorganizowali stoiska i pocztę obchodową na tej imprezie. Warunkiem dopuszczenia do przewozu balonem było ofrankowanie pocztówki okolicznościowej znaczkiem pocztowym wg normalnych stawek taryfy pocztowej dla kartek zwykłych (krajowych – 40 gr, zagranicznych – 1,50 zł) i wrzucenie jej do specjalnej skrzynki pocztowej nad jeziorem Rusałka w dniu 23.VI.63 do godziny 18.


Organizatorzy unieważnili winietki na pocztówkach stemplem w kształcie stylizowanego balonu z napisem „ 15 lat Gazety Poznańskiej – Poznań 23.VI.63” – w kolorze czarnym.


Naklejone na pocztówkach znaczki pocztowe zostały skasowane dopiero w urzędzie pocztowym w miejscu lądowania balonu.
W dniu 23.VI.63 roku godzina 18.00 opróżniono skrzynki pocztowe z kartkami balonowymi.


O godzinie 19.07 z boiska WKKF przu ulicy Bema w Poznaniu wystartował balon „Poznań” do propagandowego lotu z okazji jubileuszu 15-lecia „Gazety Poznańskiej”, zabierając ze sobą worek z pocztą balonową. Ogółem nadano i przewieziono 6400 sztuk kartek balonowych.


Balon „Poznań” pilotowany był przez inż. Zbigniewa Burzyńskiego, triumfatora Zawodów Gordon Bennetta. Pozostali członkowie załogi to: Antonina Burzyńska – znana działaczka sportu balonowego, St. Garczarczyk – redaktor „Gazety Poznańskiej” i K. Woźniak – z Tarnowa.


O godzinie 20.17 balon wylądował w okolicach Kórnika, powiat Środa Wlk

.
Worek z pocztą balonową dostarczono do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Kórnik 1, który – jako urząd nadawczy przesyłek balonowych – ostemplował wszystkie pocztówki unieważniając naklejone na nich znaczki datownikiem pocztowym z datą 24.6.63 i skierował je do adresatów, jako przesyłki zwykłe.


Dochód z imprezy przekazano Szczepowi Harcerzy przy Szkole Podstawowej nr 83 w Poznaniu na akcję letnią.


Opisana „poczta balonowa” miała inny charakter niż organizowana przez ogniwa PZF, a mianowicie:

- była to impreza wybitnie propagandowa, zorganizowana jednorazowo z okazji jubileuszu „XV-lecia Gazety Poznańskiej”;

- w jej organizacji nie brały udziału ogniwa PZF i miejscowy Upt., dlatego też nie wydano ze strony Ministerstwa Łączności jak i Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu żadnych zarządzeń, a ze strony PZF – komunikatów i regulaminu;

- wysłano tą „pocztą” kartki zwykłe, a nie – jak dotychczas praktykowano – ekspresowe i nie były one też kolejno ponumerowane;

- przesyłki balonowe faktycznie nadano w Upt. w miejscu lądowania balonu, gdzie po ostemplowaniu datownikiem znaczków na kartkach, skierowano je do adresatów normalną drogą pocztową. Dotychczas Upt. w miejscu lądowania balonu spełniał rolę urzędu przejściowego, stemplując datownikiem przesyłki w wolnym miejscu na stronie adresowej.

Co do stemplowania( nadawania)  przesyłek w miejscu lądowania to tak też praktykowano przed wojną (rzadkie loty balonowe z 1935r.) a jest to wyjście pozwalające „ominąć” brak zezwolenia poczty na organizację lotu. Np. gdyby ktoś miał swój balon to może przygotować setkę listów, przewieźć je ze sobą, wylądować i wrzucić do najbliższej skrzynki pocztowej. Po otrzymaniu listów przyłożyłby swój prywatny stempelek: „Przewieziono Balonem ............... " ( takie prywatne stempelki przygotowywane przez organizatorów lotu, zawierające informacje o locie nazywają się  „cachet" , w języku franc. czy ang. słowo to oznacza " pieczątka").


Tak samo chyba odbywały się „loty” z przesyłkami harcerskimi w Rawiczu w latach 1957 – 59. Poniżej stempel z takiego lotu, nie uwzględniony w Katalogu Stempli Okolicznościowych. Były to Wielkopolskie Zawody Balonowe ZHP z udziałem wszystkich hufców wielkopolskich. Ponad 100 balonów uczestniczyło w zawodach, wszystkie równej wielkości bez przesyłek- uzyskiwały punkty za długość lotu. W tym samym czasie działała poczta harcerska, która sprzedawała różne wydawnictwa poczty (jest to wydawnictwo z tych zawodów). Organizatorzy przy pomocy harcerzy zrobili model balonu, powiesili gondole, do którego za zgodą Urzędu Pocztowego w Rawiczu włożyli zaadresowane przesyłki. Była telewizja Wrocław, start się nie udał( czasza wykonana z szarego papieru rozdarła się). Powtórzono lot z przesyłkami po zrobieniu innego balonu w innym terminie ( początek czerwca).1959 roku. Dokładna nazwa to:


WIELKOPOLSKIE ZAWODY BALONOWE W RAWICZU O PUCHAR PRZECHODNI KOMENDY CHORĄGWI
 

Stosowano stemple w kolorze czarnym i zielonym.

Stempel okolicznościowy stosowany na przesyłkach harcerskich w 1959 roku.

stempel do gazety

Przesyłka balonowa przewieziona z okazji "XV-lecia Gazety Poznańskiej" z godziną 11 na stemplu nadawczym.

lot gazety

Przesyłka balonowa przewieziona z okazji "XV-lecia Gazety Poznańskiej" z godziną 8 na stemplu nadawczym.

2

 

Różne przesunięcia barwy niebieskiej na czaszy balonu na trzech kartkach.

 

3

 

4

 

5

 

Chmurka (kółko) na czaszą balonu

 

6

 

Przesunięcie napisu ku dołowi "LOT BALONU"

 

7