Menu Content/Inhalt

24 czerwca 1962 roku na zakończenie XXXI Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się w Poznaniu IV Zawody Balonów Wolnych o Puchar przechodni MTP – zorganizowane przez Aeroklub Poznański.


Do zawodów zgłoszono następujące balony:


- „Katowice” – Aeroklub Śląski,
- „Poznań”     - Aeroklub Poznański,
- „Syrena”     - Aeroklub Warszawski,
- „Warszawa”- Aeroklub Warszawski,


W porozumieniu z Aeroklubem Poznańskim i na podstawie zezwolenia Ministerstwa Łączności Nr PP 320 z dnia 23 marca 1962 r. Zarząd Oddziału Poznańskiego PZF zorganizował pocztę balonową.


W związku z tym wydano następujące druki:
1. Nalepki balonowe o nominalnej wartości 3 zł, perforowane, przedstawiające sylwetkę balonu i napis „Przesyłka balonowa 1962”
  a) dla balonu „Katowice” w kolorze zielonym, w nakładzie 7040 sztuk (352 arkusiki),
  b) dla balonu „Poznań” w kolorze fioletowym, w nakładzie 7120 sztuk (356 arkusików),
  c) dla balonu „Syrena” w kolorze wiśniowym, w nakładzie 7060 sztuk (353 arkusiki),
  d) dla balonu „Warszawa” w kolorze czerwonym, w nakładzie 7000 sztuk (350 arkusików).
Nalepki wydrukowano sposobem typograficznym na białym papierze znaczkowym, gumowanym, formatu A-5, w arkuszach po 20 sztuk. Na marginesie górnym arkusika umieszczono napis: „Zawody Balonowe o Puchar M.T.P. – Poznań 1962”, a na marginesie dolnym: „P.Z.F. – Oddział Poznański”. Na prawym marginesie umieszczono przy poszczególnych rzędach nalepek napisy: „5 sztuk albo 10 sztuk, 15 sztuk, 20 sztuk”, a na lewym: „15.-zł., 30.- zł., 45.– zł., 60.- zł”. Arkusiki po wydrukowaniu perforowano liniowo. Powstałą w czasie druku i perforacji makulaturę w ilości 21 arkusików oraz 4 klisze cynkowe oddział Poznański PZF przekazał do Muzeum P. i T. We Wrocławiu.


2. Koperty białe z wydrukowaną na stronie adresowej, w lewym dolnym narożniku, winietką przedstawiającą sylwetki balonów na tle stylizowanej panoramy miasta Poznania – w kolorze ciemno-niebieskim. Poza tym na kopertach wydrukowano w kolorze czerwonym:
  - napis pod winietką: „zawody balonowe o puchar M.T.P. – Poznań 24 czerwca 1962 PZF Poznań”
  - przerywaną ramkę z wkomponowanym napisem „Expres pocztą balonową”.
Nakład kopert 11000 sztuk.

 

9

 

3. Pocztówki białe z identycznym nadrukiem na stronie adresowej jak przy kopertach o nakładzie 6000 sztuk.


Nalepki balonowe , koperty i pocztówki projektował prof. Jan Olejniczak z Poznania.


Zgodnie z zarządzeniem Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu do przewozu pocztą balonową dopuszczono listy ekspresowe i kartki zwykłe, adresowane do odbiorców w kraju lub za granicą, opłacone znaczkami pocztowymi wg stawek taryfowych i opatrzone specjalnymi nalepkami balonowymi. Przesyłki do przewozu pocztą balonową nadawano w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym Poznań 9 do dnia 21.VI.62 i stemplowano datownikami okolicznościowymi XXXI MTP (balony „Katowice, Syrena, Warszawa” dla każdego balonu inny datownik) oraz okolicznościowym datownikiem 1000-lecia Państwa Polskiego (balon „Poznań”).


Nalepki „Przesyłka balonowa” unieważniono specjalnym kasownikiem kauczukowym w kolorze fioletowym, w kształcie rombu, z sylwetka balonu i napisem: „Zawody Balonowe o Puchar M.T.P. Poznań 24.VI.1962”. Na przesyłkach przewożonych przez poszczególne balony umieszczono odciski kauczukowych stempli, w kolorze zielonym, z jednowierszowym napisem „Przewieziono balonem Katowice, (albo) Poznań, Syrena, Warszawa”. Wszystkie przewiezione balonami przesyłki ponumerowano (numeratorem).


Ogółem przewieziono 21967 przesyłek w tym:
   „Katowice”            -5445 sztuk,
   „Poznań”              -5507 sztuk,
   „Syrena”              -5544 sztuk,
   „Warszawa”          -5471 sztuk.


Regulamin tegorocznych zawodów balonowych przewidywał lot docelowy z wyznaczonym miejscem lądowania w Rybnie Wielkim, pow. Gniezno, odległym od Poznania w linii prostej 30 km. 


Balon „Katowice”, pilotowany przez inż. Walentego Nowackiego z załogą: inż. Edward Gajda, mgr Andrzej Morgała i Józef Zych, wylądował w Lednogórze 12 km od celu, zajmując III miejsce. Worek z pocztą balonową doręczono do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Lednogórze, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.62. godz. 15 wysłano je jako listy i kartki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


Balon „Poznań”, pilotowany przez inż. Zbigniewa Laszkiewicza z załogą: Hieronim Kosmowski, Zdzisław Kunsman i Wojciech Szczepański - wylądował w okolicy Rybna Wielkiego, 2 km od celu, zajmując I miejsce i zdobywając puchar przechodni MTP na własność. Worek z pocztą balonową doręczono do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Kiszkowie, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.62. godz. 13 wysłano je jako listy i kartki ekspresowe w dalsza drogę pocztową.


Balon „Syrena” pilotowany przez inż. Jana Gawęckiego, wylądował w Kiszkowie, 5 km od celu zajmując II miejsce. Worek z pocztą balonową doręczono również do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Kiszkowie, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.62. godz. 13 wysłano je jako listy i kartki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


Balon „Warszawa” pilotowany przez Janusza Krasickiego z załogą: Jan Szymański, Andrzej Pomirski i Zdzisław Szwed, wylądował w Lednogórze 12,2 km od celu, zajmując IV miejsce. Worek z pocztą balonową doręczono do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Lednogórze, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 24.6.62. godz. 15 wysłano je jako listy i kartki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.

  
Datowniki odbiorcze na przesyłkach :
1) balon " Poznań "
   a) Kiszkowo, 24.6.62., wyróżnik :   * a *
   b) Kiszkowo. 24.6.62., wyróżnik :   * aa * (datownik większy ),
2) balon „Syrena": te same datowniki jak dla balonu  „Poznań” , spotyka się
także oba datowniki na jednej przesyłce,
3) balon „Katowice”: Lednogóra, 24.6.62, wyróżnik: * * *
4) balon „Warszawa”: Lednogóra, 24.6.62, wyróżnik: * * * 

    
Koperty okolicznościowe spotyka się z poddrukiem giloszowym ( wewnątrz) lub bez poddruku.

Arkusiki ząbkowane:

arkusik katowice

arkusik poznan

arkusik syrena

arkusik warszawa

Arkusiki cięte:

clip 22

clip 23

clip 24

clip 25

Przesyłki balonu "Katowice".

kartka katowice

koperta katowice

Przesyłka balonu "Poznań" z wyróżnikiem "aa" na stemplu odbiorczym.

kartka poznan

Przesyłka balonu "Poznań" z wyróżnikiem "a" na stemplu odbiorczym.

koperta poznan

Przesyłka balonu "Syrena" z wyróżnikiem "a" oraz "aa" (dwa datowniki) na stemplu odbiorczym.

kartka syrena

Przesyłka balonu "Syrena" z wyróżnikiem "aa" na stemplu odbiorczym.

koperta syrena

Przesyłki balonu "Warszawa".

kartka warszawa

koperta warszawa

                                                            Brak perforacji poziomej górnej oraz z prawej
                                                            strony w nalepce „Katowice”.

zabkowana katowicecieta katowicebez perforacji poziomej gornejbez perforacji z prawej strony

 

 

 

Jaśniejsze tło nalepki balonu "Katowice"

 

2

 

zabkowana poznancieta poznanzabkowana syrenacieta syrena

zabkowana warzsawacieta warszawa

Usterka w nalepce "Poznań". "Plama c" na prawej chmurce.

clip 8

Usterka powtarzalna w nalepce nr 11 balonu "Poznań". Kropka między 19 i 62. Nalepka w kolorze jasno - fioletowym

clip 10

 

Nalepki balonu "Poznań" - makulatura. Podwójna perforacja pozioma arkusika u góry oraz przesunięcie perforacji z prawej strony ku środkowi.

 

1

 

Przesunięcie całego rysunku w prawą stronę na nalepce balonowej.

 

10a

 

Kropka pomiędzy "O" i "N" w "BALONOWA" na pojedynczej nalepce

 

3

 

Kropka pomiędzy "O" i 'N" w "Balonowa" w nalepce na przesyłce, a poniżej powiększenie tej usterki.

 

10

 

11

 

Kropka pod "K" i "A" w "KATOWICE" w nalepce na przesyłce, a poniżej powiększenie tej usterki.

 

12

 

13

 

Kropka pod "B" i "A" w BALONOWA. Usterka powtarzalna na nalepce nr 6 arkusika balonu "Syrena".

 

4