Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Taka poczta miała się odbyć w dniu 04 września 2014 r. na Małym Rynku w Krakowie. Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacane zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
-listy polecone PR-krajowe -9
-listy polecone EK - krajowe -33
-listy PR -krajowe -19
-listy PR -zagranica -10
-listy EK- krajowe -49
-kartki PR- krajowe -37
-kartki PR- zagranica -3
-kartki EK- krajowe -82.

Na stoisku w Małym Rynku przyjęto 189 przesyłek do wysłania Pocztą Balonową:
-listy PR -krajowe -3
-listy EK- krajowe -2
-kartki PR- krajowe -40
-kartki PR- zagranica -4
-kartki EK- krajowe -140.
Łącznie do przewozu balonem przygotowano 431 przesyłki.

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną a także obsługą stoiska filatelistycznego zajmowały się asystentki UP Kraków 1 Halina Gniadek i Lucyna Bednarczyk.

Image

Image

Image

Przesyłki zostały oklejone nalepką z napisem „Poczta Balonowa Pilot Adam Jaskólski” oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „ Poczta Balonowa MHK”.

Niestety z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, balon nie wystartował.

Worek z przyjętymi przesyłkami został przekazany do UP Kraków 1.

Image

Image