Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  w nr 165 (Kraków,  poniedziałek,  15.06.1936 r) pisał:
Poczta balonowa.

Komitet Obywatelski „Dni Krakowa” wspólnie z zarządem okręgu  wojewódzkiego L. O. P. P. i sekcją balonową aeroklubu krakowskiego organizują ciekawą imprezę „poczty balonowej” dla uczestników „Dni Krakowa” i filatelistów.
W okresie trwania „Dni Krakowa” odbędzie się kilka lotów balonu „Kraków"”, który zabierze z sobą pocztę. nadaną w Krakowie i w miejscu, lądowania przekaże poczcie do rozsyłki adresatom w Polsce i zagranicą.
Korespondencję można przesyłać wyłącznie w kopertach  wzgl.  na  kartkach  specjalnie  na ten cel przygotowanych, które są do nabycia wyłącznie na terenach miasta Krakowa, Cena koperty 50 gr., kartki 40 gr.
Koperty i kartki będą zaopatrzone w odpowiednie nadruki „Dni Krakowa", oraz „Balonu Kraków”, a poczta będzie kasowała znaczki specjalnym kasownikiem „Dni Krakowa”.
Opłata pocztowa na listy i kartki wynosi cenę normalnej opłaty ekspresowej. — Zaadresowane kartki i  listy należy wrzucać do zwykłych skrzynek pocztowych.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  w nr 168 (Kraków,  czwartek,  18.06.1936 r.), pisał:
Dziś wzlot balonu wolnego „Kraków”.
Przewidziany programem „Dni Krakowa” wzlot balonu wolnego „Kraków” odbędzie się już dziś we środę, o godzinie 18-tej. wieczorem. Start balonu nastąpi z błoń krakowskich.
Balon poza obsługa, zabierze również „pocztę balonowa”, którą w miejscu lądowania przekaże poczcie do normalnej rozsyłki adresatom.
Wzlot balonu „Kraków”  będzie niewątpliwie jedną z ciekawych atrakcyj „Dni Krakowa” i zgromadzi  na miejscu startu tłumy chętnych zobaczenia tego niecodziennego widowiska.
Koperty i kartki na pocztę balonową są już do nabycia w miejscach uwidocznionych na afiszach zaś w dniu startu czynny będzie specjalny kiosk na błoniach.
A więc uczestnicy „Dni Krakowa”  i  „Filateliści” juz tylko jeden dzień  —  dzieli nas od możliwości przesłania drogą powietrzną, pozdrowień z Krakowa.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  (Nr 169 - Kraków,  piątek,  19.06.1936 r.) podał;
Start balonu „Kraków”.
(zg) Wczoraj o godzinie 6 wieczorem wystartował z błoń krakowskich balon „Kraków”, pilotowany przez pil. Włodarczyka z Aeroklubu krakowskiego.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  Nr 171 – (Kraków,  niedziela,  21.06.1936 r.), pisze:

Stempel pocztowy z „Dni Krakowa”.
W czacie „Dni Krakowa” korespondencja nadawana na poczcie ruchomej, mieszczącej się w samochodzie pocztowym naprzeciw Domu Piłsudskiego, przy al. 3-go Maja jest zaopatrywana tam odciskiem pieczęci: „Poczta ruchoma  —   Dni Krakowa od 10/6 do 24/6 1936”.
Pieczęć ta znajduje ale jedynie na tej poczcie ruchomej  i tam należy się zgłaszać po jej odcisk. --- W innych urzędach pieczęci takiej niema.

II. lot balonu „Kraków”.
W niedzielę dnia 31 bm. odbędzie się II. wzlot balonu wolnego  „Kraków” z Błoń Krakowskich o godzinie 8 wieczorem.
Koperty i kartki na pocztę balonową należy wrzucać do skrzynek pocztowych najpóźniej   w niedzielę, do rodziny 14-tej.
A więc wszyscy ci, którzy nie mieli możności skorzystać z poczty balonowej, mają obecnie okazję by przesłać artystycznie przemyślane koperty i kartki  z pozdrowieniami  z Krakowa.
Dochód z kopert i kartek  —  przeznaczony jest na L. O. P. P. Kartki i koperty nabywać można w miejscach podanych w afiszach.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  Nr 173 – (Kraków,  wtorek,  23.06.1936 r.):
(zg)  BALON „KRAKÓW” WYLĄDOWAŁ NA WOLI   JUSTOWSK1EJ.
W   niedzielę wystartował ponownie balon „Kraków” z błoń krakowskich  zabierając liczną pocztę. Balon pilotował p. Mysłowski. kierownik sekcji balonowej Aeroklubu Krakowskiego. Na starcie zgromadziła się liczna publiczność. Balon wzniósł się w powietrze   i poszybował w kierunku Kopca Kościuszki. Po krótkim locie —  balon wylądował na Woli Justowskiej.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  Nr 178 – (Kraków,  niedziela,  28.06.1936 r.):
III-ci i ostatni wzlot balonu „Kraków" z pocztą balonową.
Ostatni wzlot balonu wolnego „Kraków” z pocztą balonową, odbędzie się w poniedziałek lub we wtorek dnia 29 lab 30 czerwca br. o godzinie 18-tej z błoń krakowskich. Listy i kartki poczty balonowej, należy wrzucać do skrzynek pocztowych najpóźniej do wieczora dn. 28 bm., natomiast w Urzędzie Pocztowym Nr. 2, można doręczać do godz. 16-tej dnia 29 b. m. tj. na 2 godziny przed wzlotem balonu.
A więc, wszyscy Ci, którzy dotychczas nie skorzystali z poczty balonowej, mają jeszcze jedyną okazją, by przesłać „Pocztą Balonową” oryginalne koperty i kartki „Dni Krakowa”   z pozdrowieniami z Krakowa.
Kartki t koperty nabywać można w miejscach podanych w afiszach.

Ciekawą notatkę pod względem zawartej informacji, opublikował na swych łamach dziennik:
„ILUSTROWANA REPUBLIKA” w nr 159 (Łódź, czwartek  11.06.1936 r.), pisząc:
Poczta na balonie „Kraków”
Z okazji „Dni Krakowa”, który organizuje komitet obywatelski grodu podwawelskiego z inicjatywy L. O. P. P. —   w czasie od 10 do 24 b. m. a więc przez dwa tygodnie będziemy mieli możność nadawania zwykłych, nieprzekraczających 20 gramów wagi listów i kartek pocztą balonową. Codziennie wzlatywać będzie w Krakowie balon „Kraków”, który zabierze pocztę i odstawi do najbliższego urzędu pocztowego w kraju, stamtąd do miejsca przeznaczenia.
Listy i kartki nosić będą odpowiednie pieczęcie i stanowić będą ciekawą pamiątkę, przedstawiającą dużą, wartość również dla niefilatelistów.
Karty na pocztę balonową wydaje L. O. P. P.
Z notatki wynika że loty z pocztą odbywać się będą codziennie od 10 do 24 czerwca.

O tej poczcie balonowej możemy przeczytać w artykułach zamieszczonych w prasie filatelistycznej:
ILUSTROWANY KURIER FILATELISTYCZNY Nr 129/130 – czerwiec-lipiec  1936 r., str. 29-30
Wacław Kalinowski - Katowice.
W POGONI ZA POCZTĄ BALONOWĄ.
Ostatnie wreszcie trzy loty odbyły się w Krakowie w czasie t. zw. „Dni Krakowa”
Pierwszy odbył  się 17 czerwca  i trwał zaledwie pół godziny. Balon „Kraków” kierowa-ny  przez p. Mysłowskiego uniósłszy się z błoń krakowskich, nie, opuścił nawet granic   miasta, gdyż wylądował w pobliżu Wawelu. Przyczyną tak krótkiego lotu był niewłaściwy gaz użyty da napełnienia balonu,
Drugi lot urządzony w niedzielę 21 czerwca był bardziej udatny, gdyż ten sam balon zdołał opuścić miasto i lądował w Woli Justowskiej miejscowości położonej tuż pod Krakowem.
Trzeci i ostatni lot tego balonu odbył się dnia następnego t. j. w poniedziałek 22, czerwca. Przesyłki zabrane przez ten balon w tych lotach otrzymały nie mniej ładny od poprzednich kasownik pamiątkowy (rys: 5) a  ponadto fioletową pieczątkę wedle  rys. 5a.
Największą  jednak tegoroczną atrakcją dla zbieraczy interesujących się pocztą balonową  będą  niewątpliwie, tradycyjne zawody o puchar Gordon-Bennetta dzięki, którym Polska zdobyła czołowe stanowisko w tej dziedzinie aeronautyki.
A może nasze władze pocztowe sprawią spragnionym rzeszom filatelistycznym milą niespodziankę w postaci pierwszych oficjalnych znaczków poczty balonowej ?

 Czekamy !

Uzupełnię tylko miejsca lądowania balonu "Kraków":

I LOT - 17. VI - Kraków (stempel  okrągły, czarny)  „KRAKÓW  2 - 17. VI. 1936 *”
II LOT - 21. VI. - Mydlniki (stempel  okrągły czarny) „MYDLNIKI . 21. VI. 36 * a *”
III LOT - 29. VI. - Alwernia (stempel  czarny okrągły) „ALWERNIA. 30. VI. 36. 9 * b*

Kartka, którą poniżej przedstawiam znajdzie swoje miejsce w zbiorze tych wszystkich poczt krakowskich, a awers i rewers tej kartki znalazł odbicie na przesyłkach, które wykonałem dla przewiezienia tegorocznej poczty balonowej.

Image

Image