Menu Content/Inhalt

1

2

 

08.05.1974    MWF „SOCPHILEX IV”
SAMOLOT - SP-KZE   PZL 101 GAWRON
M. STARTU -  KATOWICE
M. LĄDOWANIA -  CHEŁM  LUBELSKI
SO - / 74 025 /  KATOWICE 1  8.05.74  °  MIĘDZYNARODOWA  WYSTAWA  FILATELISTYCZNA°  / SOCPHILEX IV
DO -  CHEŁM  LUBELSKI 1   -8.-5.74.12    * A *
      -  CHEŁM  LUBELSKI 1   -8.-5.74.12    * B *
      -  O.U.P.T.  CHEŁM  LUBELSKI  -8.-5.74.12   * D *
      -  CHEŁM  LUBELSKI 1  -8.-5.74.12    * b *
SH - / 74 401 /  Przewieziono samolotem / „GAWRON”  SP-KZ (fioletowy)
WO - Koperta         
NO -  Nalepka drukowana w arkusikach po 4 szt. nalepek. Nakład 20.000 szt. nalepek (5.000 szt. arkusików).
P -  Przewieziono 9.195 szt. przesyłek.

 

4

 

CHEŁM  LUBELSKI 1   -8.-5.74.12    * B *

 

3

 

O.U.P.T.  CHEŁM  LUBELSKI  -8.-5.74.12   * D *

 

5

 

CHEŁM  LUBELSKI 1   -8.-5.74.12    * A *

 

25

 

Chciałem poruszyć w tym artykule jeszcze jeden wątek związany z Chełmem, a mianowicie pocztę polową. Co prawda pocztę polową z rozdzielni pocztowej wieziono samolotem między innymi do Lublina, a tam rozdzielano na jednostki i ku pamięci tamtych wydarzeń zrobiono pocztę samochodową opisaną poniżej, ale chciałbym tu nadmienić, że, w czasie wojny rozwożono ją wszystkim co ma koła, samolotem też, a rejon lokalizacji jednostek wojskowych - czyli ich poczt polowych zmieniał się w miarę postępu walk i przemieszczania sie frontu.


„Filatelista” nr 13 z 1984 roku tak opisuje pocztę polową LWP:

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

W czasie trwania II Wojny Światowej Wojsko Polskie używało 5-cyfrowych numerów Poczt Polowych, których używanie zaprzestano z dniem 31 maja 1946 roku na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 roku.


34159     9.Pułk Piechoty - Chełm


22 lipca 1944 r. radio moskiewskie ogłosiło, iż w wyzwolonym przez wojska radzieckie Chełmie Lubelskim powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, podało również tekst ogłoszonego przez niego manifestu. W rzeczywistości PKWN utworzony został pod patronatem Stalina 21 lipca 1944 r. w Moskwie, a jego członkowie dotarli do Chełma Lubelskiego dopiero 27 lipca 1944 r.


Od 1945 r. 22 lipca był uroczyście obchodzony jako Święto Odrodzenia Polski. Kolejne rocznice ogłoszenia manifestu PKWN były w Polsce Ludowej najważniejszym świętem państwowym (zniesiono je w 1990 r.).


Przez cały okres PRL władze komunistyczne propagowały przekonanie, że PKWN powstał 22 lipca 1944 r. w Chełmie Lubelskim. Tam też miał być opracowany i ogłoszony jego manifest.

Właśnie tym cytatem: ,,Rodacy! Wybiła godzina wyzwolenia.” rozpoczyna się manifest wyzwoleńczy PKWN z 22 lipca 1944 roku, a który to umieszczony jest na poniższej kartce pocztowej w formie stempla.


Seria kart związanych ze szlakiem Poczty Polowej Ludowego Wojska Polskiego składa się z siedmiu kart, w tym oczywiście z Chełma. Myślę, że pokazanie w tym artykule tylko karty z Chełma, a pozostałe w innych artykułach mija się z celem, dlatego całość pokazuję.

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

Mój przyjaciel Adam Głowacz z Zabrza podesłał mi załączniki dotyczące poczt lotniczych w tym polowych.

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24f