Menu Content/Inhalt

Lotnicze tradycje Białej Podlaskiej obejmują kilkadziesiąt lat stacjonowania w tym mieście 61. Szkolno-Bojowego Pułku Lotniczego oraz imponującą działalność przedwojennej Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Kartki z rysunkami samolotów produkowanych Przez Podlaską Wytwórnię Samolotów w Białej Podlaskiej w latach 1923 – 1939 można zobaczyć na niniejszej stronie internetowej w menu witryny Produkcja sprzętu latającego - Wytwórnia samolotów Biała Podlaska pod adresem http://epopejabalonowa.pl/produkcja-sprzetu-latajacego/wytwornia-samolotow-biala-podlaska


Urząd Miasta w Białej Podlaskiej razem ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP przygotowało Salę Tradycji Lotniczych Południowego Podlasia.


12 września br. w Białej Podlaskiej odbyły się miejskie obchody Święta Lotnictwa. W tym roku uroczystości połączone były z oficjalnym otwarciem Sali Tradycji Lotniczych Południowego Podlasia oraz symbolicznym odsłonięciem muralu na jego siedzibie przy ulicy Sidorskiej.

 

19


Z okazji Otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia zorganizowana została również w dniu 12 września 2021 roku „Samolotowa Poczta Specjalna”.


Poczta Polska wydała kartkę pocztową z okazji otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia, w nakładzie 340 sztuk, według projektu Andrzeja Wyroślaka, która w dniu 1 września 2021 roku weszła do obiegu.

 

1


Urząd Pocztowy Biała Podlaska 1 dysponował datownikiem 12 września 2021 projektu Andrzeja Wyroślaka.

 

2


Poczta Polska na zlecenie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP O/Biała Podlaska wydała arkusze „MójZNACZEK” w ilości 15 sztuk przedstawiające Mural i upamiętniające Otwarcie Sali Tradycji Lotniczych Południowego Podlasia.

 

3


Pan Wojciech Stachowicz sekretarz STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w swoim sprawozdaniu tak opisuje uroczystość otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia i również dzięki Panu Wojciechowi mam sporo zdjęć z przebiegu tej poczty samolotowej:

 

4


W ramach poczty specjalnej zostały przyjęte następujące przesyłki:


* 7 listów poleconych ekonomicznych
* 1 list polecony priorytetowy
* 37 przesyłek priorytetowych nierejestrowanych w obrocie zagranicznym
* 29 przesyłek priorytetowych nierejestrowanych w obrocie krajowym
* 138 przesyłek ekonomicznych nierejestrowanych w obrocie krajowym

 

12.09.2021    LOTNICZE TRADYCJE POŁUDNIOWEGO PODLASIA


SAMOLOT -  SP-STTW Trophy TT2000
ZAŁOGA -  pilot Waldemar Gronostajski
M. STARTU -  BIAŁA PODLASKA – B. LOTNISKO WOJSKOWE
M. LĄDOWANIA  -  BIAŁA PODLASKA - LOTNISKO HOLA
SO - / 12.09.2021 BIAŁA PODLASKA 1/ LOTNICZE TRADYCJE POŁUDNIOWEGO PODLASIA /  Otwarcie Sali Tradycji
DO - BIAŁA PODLASKA 6  -  12 09 2021 *AG*
SH - Przetransportowano samolotem Trophy TT2000 o nr  rej.  SP-STTW. Pilot: Waldemar Gronostajski   (niebieski)


Na zdjęciu ze stoiska pocztowego patrząc na zdjęcie od lewej strony stoi Pani Krystyna, Pani Ewa Filipiuk Kierownik Zmiany, której jestem bardzo wdzięczny za informacje oraz Pani Iwona - Panie, które bardzo przyczyniły się do powstania tej poczty.

 

5

 

6

 

7

 

8

 

Przekazanie korespondencji pilotowi samolotu.

 

9

 

18

 

10

 

11

 

Odbieranie od pilota przesyłek po locie.

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17