Menu Content/Inhalt

 

 

 

 

 

 

Drugą okazją lotu pamiątkowego była zorganizowana w 20-lecie oblężenia Przemyśla, i z okazji Międzynarodowych Targów w Budapeszcie 5-ta Wystawa Filatelistyczna pod patronatem „Kuriera Filatelistycznego”. Organizatorzy wydali pocztówki na cienkim, białym papierze z rysunkiem balonu 1915 opuszczającego Przemyśl. Wokół rysunku znajduje się napis: „APRZEMYSLILEGIPOSTA/20.EVFORDULO/JA EMLEKRE 1915-1935/BNV-V.FILPROK”, białymi literami na zielonym tle: środek pocztówki  - czarny, rysunki – białe, strona adresowa – czysta, przeznaczona na adnotacje i nalepki pamiątkowe.


Używano 2-ch rodzajów winietek pamiątkowych, ciętych:


a) Format 40,5 x 59 mm, winietka na papierze białym, obwódka zielona, napisy białe lecz tło zmienione w kolorze ciemno-niebieskim, z rysunkiem balonu meteorologicznego „Marszałek polny Tomassy”, unoszącego pocztę pamiątkową.

b) Format 35,5 x 44 mm, winietka na papierze żółtym, tło czarne z napisami i rysunkiem tłoczonym, wypukłym. Napisy w języku „Esperanto” wokoło: „V Propaganda Ekspozicio De /Filateliai Kurir / en la Budapesta Internacia Foiro /3-13 Majo 1935”, w środku rysunków podobnych do ilustracji kartki napis: „Przemyśl/1915-1935”.

Winietki były kasowane owalnym stemplem w kolorze czerwonolila wokoło: „V - Filprok - a - Przemysli Repülo és Ballonposta émlékére”, w środku pod rysunkiem balonu data ,,1915-1935" nad sylwetką armatnią.

Ofrankowania pocztówek przez nadawców były dowolne. Oficjalna taryfa za druk - pocztówkę wynosiła 2. filIery, wg nowej waluty. Odbiorca musiał uiścić dopłatę 2 fillery;

Pocztę pamiątkową wysłano państwowymi balonami meteorologicznymi, noszącymi imiona obrońców Przemyśla.


Każda kartka danej przesyłki nosi pieczątkę balonu. Średnica pieczątki 27 mm, kolor fioletowy, napis wokoło: „M. Kil. Meteorologiai és Földmágnességi Intéret”, w środku nazwa balonu.

Znane są następujące kartki:


1) „Kuzmanek gyalogsági tábornak Ballon” odesłana z poczty w Jászfényszaru w dniu 3.6.1935,nadeszła do Budapesztu 5.6.1935 z nalepkami typu a i b;


2) „Tamássy táborszernagy - Ballon”, odesłana z Nagykáta 3.6.35 nadeszła do Budapesztu 5.6.35:


3) „Balon "Gyoni Geza” z datą wysłania 3.6.35, Karcag;


4) „Balon Révy do Sarud”;

 

Przesyłka balonowa nr 1, z nalepką typu „b”;

 

clip 32

 

Inna nalepka na przesyłce nr 1.

 

76a

 

Druga strona przesyłek balonowych;

 

clip 33

 

Przesyłka balonowa nr 2: „Tamássy táborszernagy - Ballon”, odesłana z Nagykáta 3.6.35 nadeszła do Budapesztu 5.6.35;

 

clip 34

 

Przesyłka balonowa nr 2: „Tamássy táborszernagy - Ballon”, odesłana z Nagykáta 3.6.35 nadeszła do Budapesztu 5.6.35 z inną nalepką;

 

clip 35

 

Przesyłka balonowa nr 2 jeszcze z inna nalepką.

 

44

 

Jeszcze inna nalepka na przesyłce balonowej nr 2;

 

74

 

I jeszcze inna nalepka na przesyłce balonowej nr 2.

 

75

 

Druga strona powyższych przesyłek balonowych nr 2;

 

clip 36

 

Przesyłka balonowa nr 3 odesłana z Karcag 4.6.1935 roku balonem "Gyoni Geza"

 

1

 

Przesyłka balonowa nr 3 z inną nalepką.

 

43

 

Druga strona przesyłek balonowych nr 3

 

2

 

Przesyłka balonowa nr 4 balonem "Revy" do Sarud;

 

clip 37

 

Druga strona przesyłki balonowej.

 

clip 38

 

W 1974 roku z okazji 60-lecia poczty lotniczej z Twierdzy Przemyśl stosowano w Wiedniu specjalny stempel okolicznościowy. Wydano także pamiątkowe karty pocztowe wzorowane na tych z okresu obrony twierdzy.

 

clip 39

 

Z okazji 75 rocznicy Poczty Lotniczej z Twierdzy Przemyśl w październiku 1989 roku Oddział Polskiego Związku Filatelistów w Przemyślu zorganizował Okręgowa Wystawę Filatelistyczną oraz okolicznościowy rocznicowy przewóz poczty drogą lotniczą na historycznej trasie z Przemyśla do Nowego Sącza. Przesyłki były oznakowane specjalną nalepką, która była unieważniona pieczątką gumową „Przewieziono samolotem/JAK – 12/ na trasie Przemyśl – Nowy Sącz” odbitym w kolorze zielonym. Znaczki opłaty na przesyłkach były skasowane okolicznościowym kasownikiem „Poczta lotnicza z Twierdzy Przemyśl 1914 – 1915 / Przemyśl 1 / 1989 – 10 – 07”. Samolot Aeroklubu Rzeszowskiego JAK – 12 o znakach SP – KRC pilotował mistrz świata pilot Janusz Trzeciak.

 

clip 40

 

Przesyłka przewieziona samolotem z innym wyróżnikiem na stemplu odbiorczym.

 

clip 41