Menu Content/Inhalt

 

 

 

 

 

 

Pamiątki

Z okazji wystawy Znaczków Pocztowych w Zurychu w 1915 roku Poczta Szwajcarii wydała ilustrowaną kartę pocztową. Jako ilustrację wykorzystano reprodukcję karty poczty polowej przesłanej pocztą lotniczą z oblężonej Twierdzy Przemyśl do Zurychu.

 

clip 21

clip 22

 

Pierwszą okazją uczczenia oblężenia Przemyśla na Węgrzech był pamiątkowy lot z okazji 10-lecia, zorganizowany w czasie trwania drugiej Wystawy Filatelistycznej w Budapeszcie, w ramach drugiego Dnia Filatelistyki Węgierskiej.


Organizatorzy kierowali się myślą upodobnienia w jak największym stopniu lotu pamiątkowego do lotów z oblężonego miasta. Wydano więc pocztówki drukiem czarnym, na wzór odbytych lotów balonowych, na cienkim papierze w kolorach używanych jak w 1915 roku, a więc: żółtym, zielonym, różowym, szarozielonym i niebieskim.


Na stronie korespondencyjnej kartek wydrukowano w skrócie historię oblężenia w językach węgierskim i niemieckim oraz kilka informacji na temat lotu pamiątkowego.


Każda kartka została zaopatrzona w pamiątkową winietkę ząbkowaną, z białego papieru o wytłoczonym, wypukłym druku ciemno granatowym, formatu 35 x 33,5 mm. Napis wokoło: „A Przemysli Ballonposta emlékére / II Magyar Filatelista NAP”. W środku winietki – żołnierz po kolana w śniegu, patrzący na odlatujący balon z fortyfikacji twierdzy oraz daty: „1915 – 1925”. Winietkę kasowano okrągłym stemplem dwuobrączkowym o średnicy 35 mm, w kolorze czerwonym, zwykle źle odbitym i nieczytelnym, o treści: „II. Magyar Filatelista NAP / Budapest 1925”, w środku sylwetką balonu z ornamentami i słowem „Przemysl”.


W roku 1915 poczta balonowa była wysyłana balonami papierowymi, organizatorzy do tego celu użyli baloników, które wypuszczone w Budapeszcie uniosły kartki ofrankowane znaczkami o nominale 200 koron. Po odnalezieniu w terenie w większości  zostały odesłane przez znalazców na adres wysyłających, normalną drogą pocztową. Stąd pochodzi różnorodność kasowników „odbiorczych” tejże poczty oraz różnorodność dat odesłanych kart.  

 

clip 23

 

   Przesyłka odesłana z Felsogod 3 stycznia 1926 roku.  

 

clip 24   clip 25

 

  Przesyłka odesłana z Ujpest 23 stycznia 1926 roku.  

 

clip 26   clip 27

 

  Przesyłka odesłana z Kalocsa 8 stycznia 1926 roku.  

 

clip 28   clip 29

 

  Przesyłka z Debrecen do Reptfalda z dnia 9 stycznia 1926 roku.  

 

clip 30   clip 31