Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

Startujący w zawodach balonowych E. DEMUYTER przewiózł lotem z Belgii do Polski 2987 sztuk kartek pocztowych, które zostały ostemplowane w Brukseli 21.VII.1935 (datownik nadawczy) , oraz w m. Rozłucz 25.VII.1935.

Znana jest korespondencja przewieziona przez załogi balonów startujących w zawodach:


Balon SP- AMY „POLONIA II” (Zbigniew Burzyński i Władysław Wysocki) - prywatna przesyłka przewieziona tym balonem nadana do Polski ze Stalingradu 18.IX.1935.

 

21


Balon SP-ADS „KOŚCIUSZKO” (Franciszek Hynek i Władysław Pomaski) - prywatna przesyłka przewieziona tym balonem nadana w U.P. Moskwa 75 20.IX.1935.


Balon „DEUTSCHLAND” (Eugen Stüber i Werner Schäfer) przewieziono 8 kartek pocztowych z mieszaną frankaturą Polska / Datownik nadawczy - Warszawa 2 15.IX.1935 / i łotewska / Datownik nadawczy – Riga 18.IX. 1935 /. Na kartkach autograf E. Stübera.


Balon SP-ADS „KOŚCIUSZKO” (Franciszek Hynek i Władysław Pomaski) - Przesyłki zrzucane z balonu . Znana jest przesyłka którą znaleziono i nadana w m. STOLIN 23 IX 1935.- b - w pobliżu granicy z ZSRR.


Przesyłki przewiezione balonem ZÜRICH III (Erich Tilgenkamp i Friedrich Michel).Oprócz powyżej ujętych przesyłek znane są inne przesyłki przygotowane przez E. DEMUYTERA z Aeroklubu Belgijskiego.

 

Oprócz powyżej ujętych przesyłek znane są inne przesyłki przygotowane przez E. DEMUYTERA z Aeroklubu Belgijskiego.

 

BALON - DO-BFM „BELGICA”


ZAŁOGA - Ernest Demuyter , Piere Hoffmans


M. STARTU - WARSZAWA


M. LĄDOWANIA - WESZENSKAJA III m. 1500 km.


Datownik nadawczy - BRUKSELLES AEROPORT / BRUSSEL LUCHTHAVEN 14.9.35-8


Datownik nadawczy - WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY 14.IX.35 19 b


Stempel informacyjny:


- / 35 / Départ: Varsovie le 15~9~1935 á 16 h 58
Atterisage : Veschenskaja s / Don
(Caucase du Nord – U. R. S. S.)
le 17 ~ 9 ~ 1935 á 17 h. 00
Distance parcoure 1500 km. Env. (czerwony, lila)

 

Kartki pocztowe wydane przez Aeroklub Belgijski.


Ogółem przewieziono 2.119 szt. przesyłek.


J. Boesman w swoim opracowaniu podaje zestawienie. przewiezionych przesyłek w rozbiciu na przesyłki nadane do
przewozu w rónych krajach:


 - listy nadane w Austrii,
 - listy nadane w Wielkiej Brytanii (szt. 13),
 - listy nadane we Francji (50 szt.),
 - listy nadane w Niemczech (100 szt.),
 - listy z frankatura Belgii,
 - listy z mieszana frankatura Belgii i Luksemburga,
 - listy z mieszana frankatura Danii i Luksemburga,
 - listy z mieszana frankatura Szwajcarii i Luksemburga,
 - listy Holenderskie z dolepionymi znaczkami polskimi (100 szt.),
 - listy nadane w Polsce (50 szt.).
 - listy nadane w Szwajcarii.

 

KARTKA POCZTOWA WYDANA DLA LOTU Z BELGII

 

11
 

 

FRANKATURA FRANCJI

 

7

 

7a

 

Na powyższej kartce brak znaczka radzieckiego, który zapewne uległ odklejeniu i tu już gnębi człowieka świadomość czy kartka napewno jest prawdziwa? I w takich przypadkach wskazana jest opinia eksperta, co też uczyniłem.

 

8

 

FRANKATURA BELGIJSKA

 

9

 

Takich lotów jak niżej z polskim znaczkiem jest bardzo mało.

 

19

 

 

FRANKATURA HOLANDII i ROSJI (ZSRR)

 

10

 

FRANKATURA SZWAJCARII

 

Przesyłka jest nadana w szwajcarskim Fryburgu (niedaleko Berna), a Strassburg jest miastem francuskim. Mógł zatem pomieszać nadawca z Fryburga.

 

12

 

13

 

17