Menu Content/Inhalt

 

 

 

 

W ostatnim dniu (w dniu zawodów) zaczęto zdawać sobie sprawę z ilości nadanych przesyłek, a tym samym ich ciężarze. Wg podanej przez T. Gryżewskiego, ilości 7.500 szt. przesyłek na 1 balon oraz ok. 10 g. wagi jednej przesyłki, daje to masę około 75 kg. (co umieszczono przypuszczalnie w 2 workach). Oprócz ciężaru, miała zbiorcza przesyłka (worki pocztowe) pewien gabaryt, który w koszu balonu wymagał odpowiedniego miejsca. Od samego początku wiadomym było, że w balonie „SYRENA” znajdzie się stacja nadawcza polskiego radia. W roku 1934 takie „coś” miało niebagatelna masę. Radiostacja typu „RKL/D” (lotnicza) miała masę ok. 46 kg. Oprócz tego potrzebne było zasilanie (w przypadku samolotu - do zasilania obwodów anodowych nadajnika i odbiornika. Do ładowania akumulatora służyła prądnica napędzana wiatrem. Przy 4500 obr/min wytwarzała ona dwa napięcia: 1500 V/100 mA i 6 V/11 A.). Tak wyglądała sprawa zasilania w samolocie. W balonie niesionym prędkością wiatru, prądnica była elementem bezużytecznym. Musiał ją zastąpić zestaw baterii lub akumulatorów. Pamiętajmy, był torok 1934. Nie można o tym nie wspomnieć. Starsi wiekiem filateliści może jeszcze pamiętają radia lampowe tego okresu i ich wielkość . Tranzystory – kto o tym wtedy słyszał.

 

Antenę stanowiła linka krzemowo-brązowa o długości 60 m. Na jej końcu znajdował się ciężarek o masie 0,75 kg zapewniający jej rozwinięcie się i stabilizację położenia w czasie lotu. A więc „tak uzbrojony” musiał być wtedy balon „SYRENA”. Gdy problem przeanalizowano – zadecydowano: balon „LEGIONOWO” leci z pocztą, balon „SYRENA” – bezwzględnie potrzebny organizatorom zawodów, leci ze stacją nadawczą. Tych ustaleń nie opublikowano, chociaż, jak pisze T. Gryżewski, spotykane są przesyłki na których odbito stemple obu balonów. Albo to wykonano wcześniej, omyłkowo. Albo już znano decyzję i robiono „rasę”

 

Następnego dnia IKC w nr 267 (Kraków, środa 26.09.1934 r.) pisze: (fragment artykułu opisującego przebieg zawodów)


"Nadeszła również do Warszawy telegraficzna wiadomość o wylądowania polskiego balonu „Legjonowo”, który wystartował poza konkursem. Załogę tego balonu stanowili por. Wiśniewski, inż. Walewski i p. Rojek. Balon „Legjonowo” wylądował o godz. 6-tej rano w miejscowości Szczuczyn na granicy Prus Wschodnich. Załoga balonu nie miała zezwolenia na lot poza granicami kraju i wskutek tego musiała lądować.
O drugim balonie polskim „Syrena”, który wystartował również poza konkursem nie nadeszły dotychczas wiadomości. Balon ten wystartował znacznie później, bo dopiero koło godz. 8 i pół wieczorem, mając na swym pokładzie radjostację nadawczą. Przy jej pomocyprzekazano audycję z przebiegu lotu".

 

NOWINY CODZIENNE w nr 267 (Warszawa, wtorek 25 września 1934 r.), pisały w artykule:


„Legionowo” z pocztą balonową


Pierwsza wiadomość, jaką otrzymano nadeszła o balonie „Legionowo” (1200 m..sz.), który leciał poza konkursem i zabrał ze sobą kilkanaście worków z pocztą. Balon „Legionowo” „Syrena” mówi
"W dwie godziny po odlocie zawodników z Warszawy wystartował balon „Syrena” (pojemn. 1200 m.), którego zadaniem było informować przez radio, jak się przedstawia przebieg lotu balonów i jakie są szanse zawodników. Balon ten wziął ze sobą krótko falową radiową stację nadawczą. Nawiązał kontakt z Warszawą i posypały się przez radio niezwykle zajmujące i barwno opowieści.……………."

 

SŁOWO POMORSKIE w nr 218 ( Toruń, niedziela, 23. 09.1934 r.) potwierdzało powyższą informację:


Transmisja z balonu


Warszawa, sobota


"Razem z innemi, wystartują polski balon „Syrena”, własność Aeroklubu R. P. z którego za pomocą radiostacji krótkofalowej nadany będzie reportaż o przebiegu lotu. Audycja ta będzie transmitowana przez „Polskie Radio”, na co zwracamy uwagę wszystkich radiosłuchaczy; początek około godziny 16.00".

 

BALON - SP-AHN  „ LEGIONOWO ”   Miejsce startu - WARSZAWA  (lotnisko na Polu Mokotowskim)
Miejsce lądowania   -   SZCZUCZYN  BIAŁOSTOCKI.

 

Datownik odbiorczxy
- SZCZUCZYN  BIAŁOST.   24 IX  34  - 1    a 
- SZCZUCZYN  BIAŁOST.   24 IX  34  - 2    b 
- SZCZUCZYN  BIAŁOST.   24 IX  34  - 3    c 

Stempel okolicznościowy - 


(Numer w/g katologu Myślickiego) / 34 207 /   GORDON  BENNETT  1934  /  WARSZAWA  - 23.IX.1934 /  Wysłano  balonem  „ LEGJONOWO ” kolor (czerwony, fioletowy)
/ 34 209 /    GORDON  BENNETT  1934  /  WARSZAWA - 23.IX.1934 / Expedié  par  ballon  „ LEGIONOWO ”
kolor (czerwony; lila), napis francuski.

 

Powyższe datowniki i stemple tylko z napisem balonu "Syrena" na przesyłkach, również znalazły się w workach, które przewiózł balon "Legionowo".

 

Zastosowano nalepkę Międzynarodowych Turniejów Lotniczych „CHALLENGE  -  GORDON  BENNETT" wydaną przez Aeroklub RP, spotykaną na niektórych przesyłkach (5 gr. kolory  gr./cr./bia.)

 

 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aeroklub  RP  od  maja 1934 roku reklamował  zawody  balonowe oraz CHALLANGE  stosując na  korespondencji  firmowej  frankaturę  mechaniczną.

8e